kosten en vergoeding internettherapie

Internettherapie door ervaren BIG-geregistreerde gz-psychologen.

Kosten en vergoeding

Internettherapie

Kosten intakegesprek en adviesgesprek

Een intakegesprek (1 tot 1,5 uur) kost 90 euro. Dit bedrag dient betaald te worden na het intakegesprek en voorafgaand aan het adviesgesprek. Een adviesgesprek (30 tot 45 minuten) kost 90 euro. Dit bedrag dient na afloop van het adviesgesprek te worden betaald en tenminste 48 uur voorafgaand aan het eerste behandelgesprek door eye2eye psychologen te zijn ontvangen.

 

In het intakegesprek komt aan bod hoe de behandeling er uit zal zien (o.a. aantal behandelgesprekken en behandelduur) en of de behandeldiagnose onder 'verzekerde zorg' valt. 

Kosten behandelgesprek

Een behandelgesprek (45 minuten) kost 90 euro. Het bedrag dient na afloop van het behandelgesprek te worden betaald en tenminste 48 uur voorafgaand aan het volgende gesprek door eye2eye psychologen te zijn ontvangen.

Factuur

Je ontvangt voor de gemaakte kosten voor de internettherapie een factuur per e-mail. Is er sprake van 'verzekerde zorg', d.w.z. zorg die zal worden vergoed, dan ontvang je aan het eind van de behandeling de eindnota. Deze factuur kun je doorsturen naar je zorgverzekeraar. Is er sprake van 'onverzekerde zorg', d.w.z. zorg die niet wordt vergoed, dan krijg je een OVP (overige  producten) factuur. Deze krijgt u niet vergoed.

Vergoeding door zorgverzekeraars van internettherapie door een online psycholoog

Omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars dien je zelf je verzekeraar te raadplegen of intakegesprek en behandelgesprekken in aanmerking komen voor vergoeding. In 2014 worden niet alle behandelingen door een gz-psycholoog BIG vergoed.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Eye2eye psychologen is werkzaam in de Generalistische Basis GGZ. Indien je kosten vergoed wilt krijgen door je zorgverzekeraar, heb je een verwijzing nodig van een (huis)arts.

 

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de onderstaande pagina's: 

- Veranderingen in de zorg: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz

 

 - Tarieven vastgesteld door Nederlandse zorgautoriteit: 

http://www.nza.nl/98174/137715/TB-CU-5069-02_Tariefbeschikking_basis_GGZ.pdf.pdf

 

 - Contractvrije psychologen: 

http://www.psynip.nl/themadossiers/zorgstelsel/contractvrije-psychologen.html

 

Betaalmogelijkheden

Je kunt de betalingen via onze site doen.

EYE2EYE PSYCHOLOGEN